Close

“Kafir” dalam Alquran tidak Hanya Satu Makna

ADA beberapa ayat di dalam Alquran yang menyebut kata “kafir”. Dan ternyata, kekafiran menurut Alquran tidak hanya memiliki satu makna.

Apa saja makna kekafiran menurut Alquran?

– Kafir dengan Mendustakan Agama –

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika (yang hak) itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir?”(Al-Ankabut 68)

– Kafir dengan Kesombongan –

“Dan (ingatlah) ketika Kami Berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.”(Al-Baqarah 34)

– Kafir dengan Meragukan Hari Kiamat –

“Dan aku kira hari Kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhan-ku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.” Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, “Apakah engkau ingkar kepada (Tuhan) yang Menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia Menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?(Al-Kahf 36-37)

– Kafir dengan Berpaling dari Ketentuan Islam –

“Kami tidak Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.”(Al-Ahqaf 3)

– Kafir dengan Kemunafikan –

“Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.”(Al-Munafiqun 3)

“Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.”(Al-Baqarah 8)

– Kafir dengan Mengingkari Hukum Allah –

“Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang Diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”(Al-Ma’idah 44). [khazanahalquran]

Sang Pembelajar

Related Posts

%d blogger menyukai ini: